Potrošačke cene, računaju se usluge i roba za ličnu potrošnju, mirovale su u novembru poredeći sa prethodnim mesecom ali je godišnji rast skoro 3 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Kada se novembar 2017. godine, upoređenju sa istim mesecom prethodne godine, potrošačke cene su veće za 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Rasle su cene odeće i obuće (1,5%), nameštaja, pokućstva i tekućeg održavanja stana (0,5%), transporta (0,4%), alkoholnih pića i duvana (0,3%).

Rekreacija i kultura, komunikacije i obrazovanje skuplji su(za po 0,2%) a stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i restorani i hoteli (za po 0,1%).

Pad cena zabeležen je u grupi hrana i bezalkoholna pića (-0,7%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.