Ministarstvo za rad počelo je izradu projekta socijalnih karata. Reč je o projektu koji je sada u fazi raspisivanja tendera za tehnički deo, a u drugoj polovini godine biće donet i Zakon o socijalnim kartama.

- Socijalne karte doprineće borbi protiv sive ekonomije i pružiće uvid svim državnim organima da li osoba koja konkuriše za socijalnu pomoć stvarno i zaslužuje, izjavio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

- Na taj način vršićemo kontrolu da li sve ono što država daje odlazi u prave ruke. Želimo da budemo pravični i da znamo da to što smo dali nije pogrešno, rekao je ministar.

On je najavio da Ministarstvo za rad planira izmene niza zakona u ovoj godini koji se tiču radnog prava, poboljšanja rada, sezonskih poslova, za narednu godinu je najavio i izmene drugih zakona - lizing radne snage i socijalno preduzetništvo.

Zakon o radu 2020. godine biće opet izmenjen, naveo je ministar i istakao da bi taj zakon mogao da predvidi da inspektori sa neprijavljenim radnikom na licu mesta sklope ugovor na neodređeno.