Od početka godine do danas više od 5.000 građana kontaktiralo Zaštitnika građana, a upućeno je skoro 3.000 pritužbi na rad organa javne vlasti, saopštio je ombudsman.

U redovnom terminu za prijem građana, poslednjeg petka u mesecu, Zaštitnik građana Zoran Pašalić je razgovarao sa 25 osoba koje su zakazale dolazak.

-Više od polovine građana ukazalo je zaštitniku na teškoće u ostvarivanju socioekonomskih prava, kršenje zdravstvenih prava i neefikasan rad pravosuđa i tužilaštva, navodi se u saopštenju.

Manji broj građana se obratio zbog povrede prava za koje Zaštitnik građana nije nadležan, tako da su posavetovani kojim državnim organima treba da se obrate.

Najavljeno je da će Pašalić lično primatu građane po ranije utvrđenom planu, odnosno svakog poslednjeg petka u mesecu.

Zaposleni u prijemnoj službi nastaviće svakodnevno da razgovoraju s grajanima i primaju njihove pritužbe od 9 do 16 časova u zgradi Zaštitnika građana, Deligradska 16.