Više od 500.000 osiguranih lica nije podnelo zahtev za zamenu papirne zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, te oni zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti samo u slučaju hitne medicinske pomoći.

Ti osiguranici, kako kažu u RFZO, u svakom trenutku mogu podneti zahtev za novu zdravstvenu karticu i dobiti potvrdu koja važi do izdavanja kartice. „Potvrda PZK” omogućava im da ostvare pun obim prava iz zdravstvenog osiguranja.

Potvrda se ne izdaje deci, trudnicama i porodiljama, koji sve do uručenja zdravstvene kartice mogu koristiti staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira što ona nije overena, kao ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice.

Do danas je zdravstvene kartice dobilo oko 5,8 miliona osiguranih lica, a u Zavodu za izradu novčanica je u izradi još oko 60.000 kartica.