Farmaceutska komora Srbije zatražila je da se privremeno zabrani otvaranje novih apoteka. Komora je, u saopštenju povodom Dana apotekarstva, ocenila da se apoteke otvaraju svakodnevno, bez plana i geografskih i demografskih kriterijuma.

Iz Komore ističu da je neophodno definisati jedinstvene i obavezujuće cene lekova, koje se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zbog toga ova organizacija smatra da bi ona trebalo da dobije nadležnosti, koje će biti podrška zdravstvenom sistemu i njegovoj boljoj regulaciji, kontroli i transparentnosti.

Farmaceutska komora, koja okuplja više od 6.500 farmaceuta i zdravstvenih radnika zbog toga traži da se hitno donese Zakon o apotekarskoj delatnosti, kako bi se unapredilo poslovanje u ovoj oblasti.