Od danas svi vozači u Srbiji moraju na svojim vozilima da imaju zimske gume na sva četiri točka, ukoliko na putevima postoji sneg, led ili poledica. Ovo pravilo predviđeno je Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju, a vozači su dužni da koriste zimske gume u periodu od 1. novembra do 1. aprila.

Dubina šara na zimskim gumama ne sme da bude manja od četiri milimetara, a ukoliko tokom zime ne bude snega i leda na kolovozu, zimski pneumatici nisu obavezni.

Pravilnik, takođe, podrazumeva da je u ovom periodu van naseljenog mesta obavezno i posedovanje lanaca i drugih uređaja za povećanje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na točkove samo na deonicama puta koje su označene znakom obaveze upotreba lanaca kada je sneg na kolovozu. U naseljenim mestima vozila ne moraju biti opremljena lancima.

Ukoliko motorno vozilo ne poseduje zimske gume kada je na kolovozu sneg, led ili poledica, smatra se tehnički neispravnim. Kazne u tom slučaju za fizička lica su od 6.000 do 20.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara.