Čačani rad svojih javni preduzeće ocenjuju frazom „toplo-hladno”, a većina smatra i da su to preduzeća koja služe samo za uhlebljenje partijskih kadrova.

- Mislim da imaju previše zaposlenih, ocena je jedne Čačanke. Ona dodaje i da rad preduzeća zavisi od toga ko je na čelu koje firme. A to se, kako nam kaže, često odlučuje na osnovu političkih dogovora, a ne sposobnosti pojedinaca.

Činjenica je, međutim, da u sistemu lokalne samouprave grada Čačka postoji manjak zaposlenih.

Najviše para za Parking servis

U momentu kada je 2015. godine, Vlada po prvi put donela odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru pokazalo se da grad na Moravi ima stotinka ljudi manje nego što je uredbom dozvoljeno.

Ako je suditi po važećoj odluci o maksimalnom broju zaposlenih u čačanskim javnim I komunalnim preduzećima zaposleno je ukupno 643 ljudi.

Zanimljivo je, međutim, da je grad u međuvremenu prestao da subvencioniše isplatu zarada zaposlenih. Elem, ranijih godina praksa je bila da se većina javno komunalnih preduzeće u gradu na Moravi, „potpomaže” subvencijama. Za dve i po godine grad Čačak je na ime subvencija javnim preduzećima dao čak 250 miliona dinara.

Međutim, iz odgovara grada, koje je na zahtev za Slobodan pristup informacijama od javnog značaja dobio portal Pressek, vidi se da je u prvih šest meseci ove godine samo jedno preduzeće dobilo novac za tekuće poslovanje, dok su ostala subvencionisana iz lokalnog budžeta samo za kapitalne investicije. Što je svakako novina u funkcionisanju nekih od ovih firmi.

Primera radi, JKP „Vodovod” je u 2015. godini, na ime subvencija, dobilo 4.173.307 dinara, u 2016. godini 3.789.112, a jedino je preduzeće koje je pare dobilo i u prvih šest meseci ove godine i to 1.746.820 dinara. Istovremeno, ni jednu pare, u ove tri godine nisu dobili na ime kapitalnih investcija, već isključivo za tekuće poslovanje.

Među onima koji su se oslanjali na opštinsku pomoć je i JKP „Komunalac”, koji su u 2015. dobili preko 5 miliona dinara, a u prošloj godini skoro 1.2 miliona dinara. U istom periodu, za dve godine, subvencije za kapitalna ulaganja u ovom preduzeću su ukupno bila oko milion dinara.

Sa druge strane „Gradsko zelenilo”, „Rzav”, „Moravac” i „Duboko” na ime tekućih subvencija od početka 2015. godinu nisu potrošili ni dinar. Za kapitalne subevncije u ove dve i po godine „Rzav” je utrošio skoro 34.5 miliona dinara, a „Duboko” oko 94.5 miliona.

Preduzeće koje najviše para u Čačku dobija na ime subvencija je „Parking servis” i to, u ovom periodu čak više od 97 miliona dinara.

U 2015. godini 45.6 miliona dinara na ime tekućeg poslovanja, a 3.2 miliona za kapitalne subvencije. U prošloj godini, slični iznosi, od 45.8 miliona, odnosno 2.7 milliona dinara. Zanimljivo je pak, da u ovoj godini na ime subevncija nisu dobili ništa.

Ipak, preciznija slika o subvencijama znače se tek na kraju budžetske godine.

U 2015. i 2016. na ime subvencija „otišlo je” skoro 234 miliona, a u prvih šest meseci ove godine samo 16.4 miliona.

U izveštaju Državne revizorske institucija navodi se da je na osnovu izvršene revizije, uzorkovane dokumentacije utvrđeno da je većina čačanskih preduzeća donela Poseban program korišćenja budžetske pomoći, ali da isti ne sadrži sve elemente propisane članom 50. stav 4. Zakona o javnim preduzećima.

- Dodelom sredstava na ime subvencija javnim preduzećima sa donetim i usvojenim Posebnim programima, koji ne sadrži elemente propisane zakonskim propisima, stvara se rizik nenamenske potrošnje dodeljenih sredstava, stoji u izveštaju ove institucije.

Zato je Državna revizorska institucija uputila preporuku odgovornim licima grada Čačka da obezbede da javna preduzeća koja koriste subvencije„ posebnim programima korišćenja subvencija jasno definišu namenu i dinamiku korišćenja sredstava budžetske pomoći”.

Formirana komisija za žalbe

Kako bi poboljšali rad i funkcionisanje gradskih preduzeća, ali i gradske uprave, u lokalnoj samoupravi su formirali Komisiju za žalbe.

Naime, sredinom oktobra, a nakon višemesečenog odlaganja, Čačani sve pritužbe, ali i predloge, ukoliko nisu zadovoljni radom javnih preduzeća, ustanova kao i radom gradske uprave, mogu da podnesu na pisarnici Skupštine grada.

Ova Komisija je, naime, poslednja instanca, i pre nego što se građani obrate njoj, prvo će morati da se obrate javnom preduzeću ili ustanovi na čiji rad imaju primedbu.

Ukoliko je neko od građana imao pritužbu, predlog, a na nju nije odgovoreno ili nisu dobili zadovoljavajuće rešenje, moći će da se požali Komisiji.

Tada će ovo telo tražiti izjašnjenje ili odgovor javnog preduzeća i ustanove na problem građana, a ako on izostane zahtevaće dolazak direktora na sednicu Komisije.

To će očekuju u Skupštini grada Čačka, rešiti brojne probleme građana vezane za rad javno-komunalnih preduzeća, ali i drugih gradskih službi.