Gradska vlast u Jagodini je tokom 2016. godine nezakonito i nepropisno potrošila 972 miliona dinara, konstatovano je u izveštaju o trošenju budžeta Državne revizorske insitucije.

Prema mišljenju komisije budžet Jagodine je preduzeo veće obaveze nego što je Skupština dozvolila, što predstavlja kršenje najvišeg akta jednog grada – Odluke o budžetu. Takođe, revizore je posebno uznemirila činjenica da cifra od 972 miliona dinara predstavlja oko 40 posto godišnjeg budžeta grada.

U izveštaju je navedeno da je na obaveze, koje nisu u nadležnosti lokalne samouprave, potrošeno 435 miliona, a da je preko važećeg budžeta potrošeno još 433 miliona dinara, što je „veoma kritična radnja”.

Nemi na sve zahteve

Revizori su konstatovali da je Zakon o budžetu prekršen u poslovima vrednim čak 73 miliona dinara, u kojima nije bilo odgovarajućeg postupka javne nabavke ili nisu ispoštovane zakonske procedure. Takođe, dodatnih 15 miliona je potrošeno bez sprovedenog javnog konkursa, dok je određenih prekoračenja bilo i kod isplate zarada, dohodaka, naknada i socijalnih doprinosa. Ta prekoračenja bila su u iznosu od devet miliona dinara.

Na sve ove optužbe iz jagodinske uprave su istakli da su izveštajem zadovoljni i da se radi o proceduralnim nepravilnostima, koje su već otklonili u 90 posto slučajeva. Zamenica načelnika Gradske uprave za finansije i budžet u Jagodini Gordana Jovanović istakla je da cifra od 972 miliona dinara predstavlja zbir svih iznosa i knjiženja koja su delimično neispravno urađenja i da su ona ispravljenja u procesu revizije. Navela je da za svaki dinar potrošen iz budžeta postoji kompletna dokumentacija, koja je prezentovana revizoru, čime je on bio zadovoljan.

Osim ovog javnog istupa iz gradske uprave Jagodine ostali su nemi na sva druga pitanja koja su im stigla vezano za izveštaj Državne revizorke insitucije, uključujući i na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koji im je poslala naša redakcija. Bez odgovora su ostala i pitanja o iznosu subvencija koje je ova opština dala javnim i javno komunalnim preduzećima u 2016. i prvoj polovini 2017. godine.

Međutim, takvo ponašanje vlasti u Jagodini ne treba da čudi, budući da je u istraživanju javnosti u radu lokalnih samouprava, koje je sprovela nevladina organizacija „Transparentnost Srbija” ova opština bila pretposlednja od ukupno 15 gradova. Podaci za 2015. godinu su još gori, jer je Jagodina bila na 143. mestu od ukupno 145 opština koje su učestvovale u istraživanju.

Tako, građanima Jagodine nisu dostupne informacije o trošenju novca iz budžeta, odlukama Skupštine i Gradskog veća, kao i radu lokalne samouprave i javnih preduzeća. Po rečima Zlatka Minića, saradnika NVO „Transparentnost” oko 12, 13 poglavlja iz budžeta su sve nule, a problem je i što Službeni glasnik nije dostupan javnosti. Na sajtu Jagodine nema ni dnevnog reda Skupštine sa predlozima odluka, nema direktnog prenosa sednica, kao ni izveštaja o tome koje su odluke usvojene.

Zbog toga, po rečima Minića, građani Jagodine, sem izjava odbornika, nemaju drugi način da saznaju o trošenju novca iz budžeta, pa im jedino preostaje da veruju političarima na reč. I zaista ukoliko bi neki Jagodinac želeo svojim očima da se uveri na šta odlaze pare iz lokalnog budžeta, na sajtu grada bi pronašao samo budžet za 2012. godinu, što praktično znači da nema nikakvih podataka o poslovanju opštine u poslednjih pet godina.

Iz Transparentnosti, takođe, ukazuju i na nepostojanje dovoljno podataka o radu javnih preduzeća. U to se uverila i naša redakcija, budući da smo odgovor na pitanje o subvencijama, prihodima i dugovanjima, kao i broju zaposlenih i prosečnoj plati u javnim preduzećima dobili samo od JP „Zoološki vrt”.

Tako je iz gradske kase ovom preduzeću na ime subvencija u 2015. godini uplaćeno oko 31 milion dinara. Tokom 2016. taj iznos je povećan na 47 miliona, da bi u prvoj polovini tekuće godine u te svrhe na račun Zoološkog vrta isplaćeno 12 miliona dinara.

Zbog netransparentnosti jagodinske uprave podatke o subvencijama prema ostala tri javna preduzeća, koja funkcionišu u ovoj opštini - JP „Uređenje i javno osvetljenje”, JP „Standard” i JP „Gradska toplana”, pokušali smo da dobijemo u izveštaju državne revizorske insitucije. Prema podacima iz izveštaja opština Jagodina je tokom 2016. godine potrošila 77,5 miliona dinara na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, dok je ta cifra nešto manja za 2017. godinu i iznosi 47,3 miliona dinara.

Na plate u javnoj upravi, uključujući tu i zaposlene u opštini, ali i one u javnim preduzećima i ustanovama kulture Jagodinci su potrošili 446,5 miliona dinara, a na socijalna davanja zaposlenima 19,5 miliona.

Kamen oko vrata

Zanimljivo je da se u izveštaju Državne revizorske institucije svega na nekoliko mesta pojavljuju četiri navedena javna preduzeća, dok se gotovo u svim poglavljima govori o Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju”. Naime, to je preduzeće koje je zbog novih propisa o lokalnoj samoupravi prestalo da postoji u decembru 2016. godine, umesto koga je nastalo novo preduzeće JP „Uređenje i gradsko osvetljenje”.

Kako je pre godinu dana naveo tadašnji direktor Direkcije Miodrag Jevremović niko od 74 radnika, koji su radili u ovom preduzeću, nije ostao na ulici, već je deo njih raspoređen u gradskoj upravi i drugim javnim preduzećima, dok je delu radnika, koji su bili pred penzijom ponuđen socijalni program.

Koliki kamen oko vrata je ovo preduzeće bilo za gradksu upravu u Jagodini najbolje govore podaci iż izveštaja Državne revizorkse insitucije. U njemu se vidi da je iz budžeta grada za plate, dodatke i naknade zaposlenima u JP „Direkcija za izgradnju” u 2106. godini izdvojeno 55 miliona, a za socijalne doprinose 9,8 miliona dinara. Takođe, nešto manje od milion dinara izdvojeno je za socijalna davanja zaposlenima i to 650.000 za porodiljsko bolovanje, 58.000 za bolovanje preko 30 dana i 122.000 za otpremnine prilikom odlaska u penziju.

Takođe, 46 miliona dinara potrošeno je za plaćanje električne energije, gasa, usluge vodovoda i kanalizacije, odvoženje otpada, kao i telekonumikacionih usluga zaposlenih u JP „Direkcija za izgradnju”. Ovome treba dodati i 100.000 dinara koje su potrošene za putovanja i dnevnice zaposlenih u ovom preduzeću.

Budući da „Direkcija za izgradnju” koja je trošila najviše novca iż opštinskog budžeta, više ne postoji, trebalo bi da u narednoj godini očekujemo znatno manja izdavanja za javna preduzeća u Jagodini. Ipak, ukoliko se nešto ne promeni u odnosu vlasti u Jagodini prema medijima, o tome ćemo čitati tek u narednom izveštaju Državne revizorske institucije.