Da Jagodinci o Draganu Marković Palmi i celokupnoj gradskoj vlasti ne žele ili ne smeju da kažu ništa loše, odavno je poznata činjenica, ali da baš niko nema nijednu zamerku kada je u pitanju rad komunalnih službi teško je poverovati.

Ipak, jedno hladno zimsko popodne nam je pokazalo da smo se prevarili. Radeći tri sata anketu na jagodinskim ulicama, nismo mogli da pronađemo nikoga ko bi imao i najmanju zamerku na odnošenje smeća, cenu grejanja, održavanje zelenih površina, pogrebne usluge i vodosnabdevanje.

Za Jagodince je sve odlično, sjajno i čak smatraju da radnici u ovim preduzećima treba da dobiju veće plate za količinu posla koju obavljaju.

Tako penzioner Predrag Ćirić ne može da kaže ništa loše za izvršenje komunalnih usluga, osim da su za penzionere skupe.

- Možda su nama komunalije skupe, ali mislim da su na nivou cena u drugim gradovi. Ja sam zadovoljan i čistoćom, odnošenjem smeća, u gradu nema nekih velikih problema. Jedino ne znam kakvo je grejanje, pošto se grejem na struju i električne uređaje uključujem posle 11 uveče da akumuliraju toplotu.

Slično tvrdi i Radosav Jevremović, po zanimanju portir.

- Sve je odlično, smeće se redovno iznosi, higijena je na nivou. Zadovoljan sam svime za sada. S obzirom na stanje u celoj Srbiji, ali i Evropi i svetu, kod nas je super, sve funcioniše na određenom nivou. Ljudima koji se žale poručujem da ne možemo sve to usko da posmatramo, već da stavimo u širi kontekst ekonomske situacije u zemlji.

Možda najveći optimista bila je naša sledeća sagovornica diplomirani ekonomista Slavica Stojanović.

- Komunalnim uslugama u Jagodini sam veoma zadovoljna, zato što je sve čisto, održava se higijena, zato što se ukrašava grad i parkovi. Apsolutno sam zadovoljna i cenama komunalija, čak mislim da tim ljudima za ovoliki rad treba i plata da se poveća.

Na osnovu ove ankete moglo bi da se zaključi da je život u Jagodini idiličan, pa nam prosto dođe da se svi preselimo u ovu pomoravsku opštinu.

Međutim, tek kada se mikrofoni ugase, vidimo da ipak nije baš sve tako sjajno. Tada nam prilaze prolaznici i pričaju o komunalnim problemima sa kojima se susreću u gradu, ali kažu ne smeju pred objektiv fotoaparata, jer su u toku predizborne kampanje u nekim opštinama i svi se boje da javno talasaju.

Tako je jedan stanovnik Jagodine, koji je bukvalno bežao od fotoaparata našeg kolege stanje u jagodinskim javno komunalnim preduzećima opisao kao katastrofalno.

- Ništa ne valja, ni infrastruktura, ni komunalne usluge. Smeće se ne iznosi. Ovde u centru grada i nije loše, ali dođite kod nas na periferiju. Tamo su kontejneri uvek prepuni, oko njih je uvek tona đubreta. Kad odem da platim uslugu odnošenja smeća i kažem im da mesec dana ulice nisu očišćenje u našem naselju, a uredno traže da im plaćamo račune, oni samo odgovore da to nije u njihovoj, već u nadležnosti komunalne policije. Odmah mi se podigne i ovo malo kose na glavi, priča ovaj revoltirani Jagodinac.

Iako zna kome bi trebalo da se žali, kaže ne vidi svrhu u tome, jer su oni Bog i batina, bar kad su komunalne usluge u pitanju. Na ovaj način naš sagovornik aludirao je na Javno preduzeće „Standard”, koje je u Jagodini zaduženo bukvalno za sve što ima veze sa komunalnim uslugama u gradu.

Naime, dok u drugim gradovima postoji nekoliko, pa čak i preko deset javno komunalnih preduzeća, Jagodinci su i u ovoj oblasti pokazali određenu centralizaciju.

Tako, u ovoj opštini funkcionišu četiri javno komunalna preduzeća, od kojih je jedno JP „Gradska toplana” zaduženo samo za grejanje, dok se JP „Uređenje i gradsko osvetljenje” bavi javnom rasvetom i održavanjem gradskih, seoskih i nekategorisanih puteva. Ako tome dodamo i JP „Zoološki vrt”, jasno je da su sve ostale usluge koncentrisane u preduzeću „Standard”, koje se sastoji od nekoliko radnih jedinica.

U nadležnosti ovog preduzeća je održavanje redovnog vodosnabdevanja, odvođenje fekalnih i industrijskih otpadnih voda, obezbeđivanje rada na Zelenoj, Stočnoj, Šarenoj i Kvantaškoj pijaci, održavanje javne higijene na javnim površinama, zoohigijena, zimsko održavanje ulica i trotoara, održavanje zelenih površina i pogrebne usluge. I to su samo najvažnije stvari. Ako tome dodamo azil i dve zanimljivosti, kao što je organizacija vašara i rad turističkog vozića, onda vidimo da je veliki deo života Jagodinaca bitno određen radom ovog preduzeća.

Kako sami navode u JP „Standard” radi se o jedinstvenom preduzeću u Srbiji, koje obavlja sve komunalne delatnosti, osim toplane. Baš zbog toga, njihov primarni cilj je, kažu, da građani budu zadovoljni pruženim uslugama.

Od velikog broja drugih javnih preduzeća razlikuju se i po tome što zarađuju isključivo prodajom svojih usluga. Oni naime, već godinama nemaju subvencije od grada, jer budžetom Jagodine ta sredstva nisu planirana za javna preduzeća.

Iako u finansijskom izveštaju navode da je preduzeće likvidno i da u svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze, plan poslovanja za 2017. godinu predvideo je smanjene prihode u odnosu na prethodne godine. Najveće smanjenje prihoda vezano je za usluge vodosnabdevanja, za sve vrsta pogrebnih, ali i pijačnih usluga.

Ovakav rezultat u JP „Standard” vide kao odraz celokupnog ekonomskog stanja u zemlji, odnosno smanjene finansijske moći stanovništva i privrednog obima.

Ipak, i pored smanjenja, poslovanje je pokazalo da su prihodi i tokom protekle godine bili neznatno veći od rashoda. Tako su ukupni prihodi preduzeća na kraju 2016. godine bili nešto više od 701 milion dinara, a najviši su zaradili - 113,5 miliona od usluga javne higijene. Odmah za tim slede prihodi od građevinsko zanatskih radova (87 miliona), a zatim od naplate građanima za usluge vodosnabdevanja (77 miliona dinara). Najmanje prihoda ovo preduzeće tokom 2016. godine ubralo je na Stočnoj pijaci, tek 58 hiljada.

Ipak, iako grad ne subvencioniše ovo preduzeće, izveštaj Državne revizorske institucije je pokazao da veliki novac iz gradskog budžeta ipak odlazi u JP „Standard”, samo ne na način na koji je to slučaj u drugim gradovima.

Izveštaj je pokazao da je gradska uprava tokom 2016. godine potpisala nekoliko ugovora sa ovim preduzećem o preduzimanju raznim komunalnih usluga iz njihove nadležnosti u vrednosti od oko 412 miliona dinara.

Tako je JP „Standard” dobio oko dva miliona kao naknadu za izvršene usluge čišćenja snega sa lokalnih puteva, 1,6 miliona za usluge zoohigijene i 9,8 za održavanje javne higijene u Jagodini.

Za održavanje zelenih površina i razvoj zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji grada u koje spada „Gradski park Đurđeva brdo”, Park Učiteljskog fakulteta i pojedinačna stabla u Kočinom selu, JP „Standard” dobilo je skoro 54 miliona, a za sanaciju i čišćenje reka na teritoriji Jagodine čak 98 miliona dinara.

Takođe, za održavanje fontana i vodopada ovo preduzeće dobilo je 15 miliona, a za obnavljanje postojeće i obeležavanje horizontalne signalizacije skoro dva miliona dinara. Spisak usluga, ugovora i njihovih obrazloženja proteže se na preko 20 strana izveštaja.

Za ovoliko posla potreban je i veliki broj radnika, pa je ovo preduzeće tokom leta 2017. imalo 403 zaposlenih, a u zavisnosti od godišnjih doba, na osnovu privremenih i povremenih poslova angažuje se još radnika.

Tako je za njihove plate i naknade, socijalna davanja, jubilarne nagrade i službena putovanja u 2016. godini potrošeno oko 335 miliona dinara.