Sva kruševačka preduzeća posluju pozitivno. Zarade se redovno izmiruju. Postoje doduše, manji problem iz prethodnog perioda vezani za Toplanu, ali i oni se prevazilaze. Ovako se u najkraćem može rezimirati stav čelnika Kruševca kada je poslovanje lokalnih javnih i komunalnih preduzeća u pitanju.

Mali problem vezani za Toplanu, međutim, nisu tako mali, jer se ovo preduzeće se od 22. decembra nalazi u blokadi.

Ostala javno komunalna preduzeća, kojih je na teritoriji Kruševca još pet finansiraju se delimično subvencijama, ali, uveravaju iz opštinske uprave, one se koriste samo za kapitalna ulaganja, ne i za tekuće poslovanje.

Toplana „kamen u cipeli”

Iako se grad na Rasini može pohvaliti time da ima relativno stabilna javna preduzeća i ustanove, JKP „Gradska toplana” i dalje predstavlja „kamen u cipeli” za Kruševljane. Samo tokom ove godine Toplana je bila preko 100 dana u blokadi. Na dan 25. decembar iznos blokade iznosio je preko 7,7 miliona dinara. To je, na žalost, samo kap u moru, jer se dugovi ove firme prema dobavljačima procenjuju na oko 800 miliona dinara.

Na žalost, iz finansijskih izveštaja preduzeća, kome i koliko duguje se ne može videti. Naime, na sajtu JKP „Gradska toplana” poslednji objavljeni finansijski izveštaj je onaj iz 2013. godine.

- Gradska toplana je jedina iskazala negativno poslovanje u poslednjem izveštaju. Postoje problemi iz predhodnog perioda, ali činimo napore da ubuduće posluje pozitivno. Najvažnije je da se ti problemi ne odražavaju na kvalitet usluga, kaže Ivan Anđelić, načelnih gradske uprave Kruševac.

Kakav je kvalitet usluge Kruševljani najbolje znaju.

- Bilo je kvarova proteklih godina, sada mi se čini da je malo bolje, kaže Kruševljanin sa kojim je razgovarala naša ekipa.

Kakvo je stanje mreže, dobro je i da radi, rekli bi optimisti. Dve trećine mreže, ukupne dužine 23 kilometara starije je od dve decenije. Tokom proteklih pet godina sređena je četvrtina, od ukupno 440 podstanica, baš kao što je obnovljeno i oko pet kilometara mreže, ali je za ozbiljnije radove, kažu u preduzeću, neophodno bar pet miliona evra.

U Toplani radi ukupno 184 ljudi, na neodređeno i još sedam na određeno vreme. Gotovo polovina je nisko kvalifikovana i starija od 50 godina. Za zarade zaposlenih u 2018. godini planirano je ukupno 137 miliona dinara, a za isplatu članovima nadzornog odbora, kojih je ukupno troje 1,4 miliona dinara. Zaposleni u proseku zarađuju između 55.000 i 60.000 dinara u bruto iznosu, a poslovodstvo oko 140.000 dinara.

Manjak zaposlenih veliki problem

Kruševačka javno komunalna preduzeća nemaju problem viška zaposlenih, kažu u gradskoj upravi.

- Grad strogo poštuje Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih i Uredbu o zabrani zapošljavanja. Do sada grad nije imao višak zaposlenih. Na žalost, imamo problem u funkcionisanju jer imamo prirodni odliv, po osnovu odlaska u penziju, što nam narušava strukturu zaposlenih. Mi zadovoljavamo taj ukupan broj, ali ne možemo da odlučujemo ko će da ode, pa nam često odu najstručniji, najpotrebniji ljudi koji su bili okosnica, nosioci nekih bitnih poslova, kaže načelnik gradske uprave.

Grad Kruševac osnivač je još pet javnih i komunalnih preduzeća - JKP „Vodovod Kruševac“, JKP „Kruševac“ JP „Poslovni Centar“, Javno preduzeća za urbanizam i projektovanje i JP „Aerodrom Rosulje“. 

Najveće je JKP „Vodovod Kruševac“ koje je regionalnog karaktera. Pored grada, sa hidrosistema Ćelije, pijaćom vodom snabdeva i susedne opštine Aleksandrovac, Varvarin i Ćićevac.

- Takođe, ovo preduzeće se bavi skupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda. Upravo u toku je izgradnja najsavremenijeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda gde grad i naše preduzeće u saradnji sa nemačkom KFV bankom vode projekat izgradnje kolektorskog sistema i same fabrike za prečišćavanje, objašnjava Anđelić.

„Poslovni centar“ gazduje poslovnim prostorom, pijacama i parkiralištima. Po rečima našeg sagovornika, ovo preduzeće lane je dobilo subvenciju za izgradnju višeetažne garaže čime je delimično rešen problem parkiranja u gradu.

Održavanjem javnog zelenila, javne hogijene, zoo higijene i upravljanjem grobljima bavi se JKP „Kruševac“.

- Sva naša preduzeća posluju pozitivno i iz grada dobijaju subvencije samo za kapitalna ulaganja, i to samo po posebnom programu subvencija koji odobrava Skupština grada. Dakle za tekuće poslovanje grad ne daje subvencije javnim preduzećima. Većina ostvaruje i dobit pošto pozitivno posluju i osnivaču uplaćuju zakonom propisan deo dobiti, kaže Anđelić.

Posle revizije sve po PS-u

Da tokom prethodne godine nije bilo baš tako svedoči izveštaj Državne revizorke institucije.

- Grad Kruševac je dodelio subvencije u iznosu od 28.031.000 dinara i to - JP „Aerodrom Rosulje“ Kruševac u iznosu od 3.692.000 dinara, JP „Poslovni centar“ Kruševac u iznosu od 15.339.000 dinara, JKP „Vodovod Kruševac“ Kruševac u iznosu od 9.000.000 hiljada, iako navedena javna preduzeća nisu donela poseban program koji sadrži namenu i dinamiku korišćenja sredstava, što je suprotno članu 61. Zakonom o javnim preduzećima, navodi se u izveštaju revizora.

Doduše, iz ovog izveštaja evidentno je da, osim Aerodroma Rosulje, sva preduzeća gradske subvencije koriste za nabavku opreme ili kapitalna ulaganja, a ne za finansiranje zarada zaposlenih kao što je to slučaj u mnogim drugim gradovima i opštinama.

U Izveštaju o reviziji završnog računa budžeta grada Kruševca za 2016. godinu konstatuje se da javna preduzeća nisu dostavljala osnivaču programe poslovanja, kao i da su ostvarila dobit u ukupnom iznosu od 794.000 dinara, a da pripadajući deo nisu uplatili osnivaču do kraja 2016. godine, već su to učinila u toku same revizije.

Uvidom u materijale za skupštinska zasedanja može se zaključiti da grad Kruševac sa ovakvom praksom nije nastavio, već je tokom 2017. godine postupao po preporuci revizora.

ANKETA: Kruševljani uglavnom zadovoljni

Građani Kruševca sa kojima je razgovarala ekipa portala Pressek uglavnom su zadovoljni radom komunalnih službi u gradu. Ulice se redovno čiste, smeće odvozi na deponiju, jedni problem je, smatraju, još uvek parkiranje u centru grada, pošto nema dovoljno parking mesta.

 

Rade Ivanov

- Može to i bolje. Ulice su prljave. I snabdevanje vodom je problem. Kad god se desi neki kvar čeka se po nekoliko dana da bi se to saniralo.

Jedan od problema je i parkiranje. Jeste u mnogome problem rešen sa ovim parkingom na Kosturnici, ali bi sigurno trebalo da se uradi još neki, jer je u gradu stvarno teško naći mesto za parkiranje.

Rosa Malinić

- Grad je mnogo lep i čist. Najlepši nam je grad u ovom delu Srbije pored Morave. Super nam je sve. Sve službe rade kako treba. Nedavno nam je pukla vodovodna cev u ulici, pa smo zvali da to srede i odmah su došli.

Desanka Brzaković

- Prezadovoljna sam čistoćom grada, zato ću i da kažem za medije. Grad je čist. Nema više smeća oko kontejnera. Stvarno se čisti i sređuje.