Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu apelovala je na građane, koji su zakazali termin za izdavanje ličnih dokumenata putem portala eUprava u nekoj od uprava policije, da taj termin i iskoriste ili ga na vreme zamene za drugi, kako bi svi dobili priliku da lako i brzo dođu do termina za izdavanje dokumenata.

U Kragujevcu

U prethodnih sedam dana u policijskoj stanici u Kragujevcu bilo je zakazano 245 termina, od kojih samo 20 nije iskorišćeno.

Analizom zakazanih termina za izdavanje ličnih dokumenata, Uprava za upravne poslove je utvrdila da određeni broj građana, posebno u velikim gradovima u Srbiji, ne koristi svoje zakazane termine, a pri tome ih ne otkaže na vreme na istom portalu.

Time onemogućavaju ostale građane da zakažu termine na koje bi došli da podnesu zahtev za izdavanje ličnih dokumenata, ukazuju u Kancelariji za IT.

U saopštenju Kancelarije se navodi da je Uprava za upravne poslove u proteklom periodu primila više žalbi građana da su svi ponuđeni termini na portalu eUprava koji se odnose na zakazivanje termina za izdavanje ličnih dokumenata zauzeti i da nisu u mogućnosti da zakažu termin u roku od 14 dana.

Zbog toga je MUP, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, omogućio građanima da od 4. marta ove godine, mogu da zakažu termin za podnošenje zahteva za lična dokumenta, putem Portala eUprave za narednih 60 kalendarskih dana, umesto dotadašnjih 14.