Kompanija „Ariva Litas” objavila je da finansira program stručnog usavršavanja i osposobljavanja vozača za D kategoriju i nudi im posao na neodređeno vreme.

Ponuda se odnosi na poslovne jedinice ovog preduzeća u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Požarevcu.

Uslov za prijavljivanje na obuku je da kandidati već imaju dozvolu za C kategoriju. Kompanija finansira obuku u odabranoj auto-školi za kategoriju D.

Sa kandidatima koji po tom programu steknu zvanje vozača, zaključiće se ugovor o radu na neodređeno vreme. Ovaj program obuke je pokrenut prošle godine.