Goran Joksimović, rukovodilac Školske upave u Kragujevcu uputio je pismo direktorima osnovnih škola  u Kragujevcu kome preporučuje  da proslave male mature naredne škoslke godine budu organizovane primereno uzrastu učenika.

Njegov apel direktorima kragujevačkih osnovnih škola prenosimo u celosti.

- Poslednjih nekoliko decenija naše prostore, uz rijaliti programe, žutu štampu, sveukupan pretežno i naglašeno loš uticaj medija, obeležava, hranjeno prethodnim, i proslavljanje male mature koje je ovih dana aktuelno. Tako shvaćena proslava završetka osnovnog obrazovanja odslikava i nosi odlike svega onoga što je suprotno principima obrazovanja i vaspitanja dece, a na kraj osnovnog školovanja stavlja pečat kojim se većinski uglavnom ne ponosimo.

Svake godine nastavljamo da brutalno kršimo jednu od bazičnih postavki obrazovanja i vaspitanja u svim aspektima - princip uzrasne prilagođenosti.

Iz tih razloga je Ministarstvo prosvete, pre skoro jedne decenije, zabranilo je školama da organizuju „proslave“ u restoranima i objektima sličnog tipa gde su učenici najčešće izloženi onome, što najblaže rečeno, nije ni muzika, nije ni kultura, a ne predstavlja ni učenike same.

Ove proslave – u početku po nekoj  stihijskoj, a sada već po podrazumevajućoj paradigmi, kao korovska biljka koja guši u osvaja prostor - poprimaju nove oblike solarijuma, veštačkih noktiju, profesionalne šminke, visokih štikli i estradne mode sa svim pratećim manifestacijama neukusa.

Pri tome se u punoj meri sprovodi i neguje poseban vid diskriminacije u školi i neprimereno podstiče isticanja socijalnih razlika među učenicima.

Od dana zabrane koje je izreklo Ministarstvo, škole se ne pojavljuju kao organizatori „proslava“,  već to čine saveti roditelja ili neformalne grupe očeva i majki učenika osmog razreda.

Na taj način je formalno i pravno izigrana zabrana, ali nas prosvetne radnike takva formalna, ne oslobađa suštinske odgovornosti. Odazivanjem na poziv učenika direktori i nastavnici daju legitimitet „proslavama  male mature“, uprkos osećanju nelagodnosti koje nesumnjivo imaju.

Drage direktorke i dragi direktori osnovnih škola,

Sada, kada dolazi vreme za pripremu nove školske godine, kada predstoji izrada godišnjih planova, predlažemo vam osmislite način  i jasno definisane predloge  u svoju dokumentaciju unesete tako da  naredni završetak osnovnog školovanja vaših učenika bude obeležen na drugi način.

Evo jednog od mogućih. Predlažemo vam da početkom 2019/20. školske godine osmislite nove procedure,  tako da:

- O tome raspravljaju i donesu nove ideje  prvo zasebno učenici, učenički parlamenti, roditelji, i nastavnici, a zatim da svi zajedno dođu do dogovora, zajedničkog koncepta novog, školi i učenicima primerenog i uzrasno prilagođenog proslavljanja male mature. (To bi mogao da bude način koji oplemenjuje sve učenike, koji u prvi plan ne stavlja hranu, restoranske orkestre i druge neprimerene činioce, već se oslanja na kulturu, obrazovna i  druga postignuća, pravi osvrt na osmogodišnje školovanje uvažavajući i ističući sve potencijale i uspehe koji su tu generaciju obeležili...);

- U tom smislu, na početku školske godine, vi i nastavnici vaših škola bi trebalo da na roditeljskim sastancima roditeljima obrazložite sve loše karakteristike dosadašnje prakse, ponudite im da u svemu učestvuju, sarađuju - i da pri tome naglasite da se nećete odazivati pozivu na onu vrstu proslava koja je poslednjih godina praktikovana.

Siguran sam da ćete ovo pismo, odnosno apel za promenu, razumeti dobronamerno i kao jednu od prilika za održavanje dostojanstva našeg poziva, jer je u toj nameri i pisano.