Nacionalna služba za zapošljavanje u Kragujevcu obaveštava građane da će izvršiti isplatu posebne novčane naknade za januar 2020. godine, korisnicima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Isplata počinje u četvrtak, 13. februara.

Isplata će se obaviti uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.