Građani koji ostvaruju prava na isplatu stare devizne štednje, a nisu uspeli da ispune zakonsku obavezu i pribave potrebnu dokumentaciju do 23. juna, imaće dodatnih šest meseci za pribavljanje dokaza.

Obrazlažući u Skupštini Srbije Zakona o regulisanju javnog duga Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje gradjana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivše SFRJ, ministar finansija Srbije Siniša Mali, izrazio je nadu da će do 23. decembra 2019. građani uspeti da pribave dokumenta iz bivših jugoslovenskih republika, kojima će utvrditi pravo na isplatu devizne štednje.

Da podsetimo, reč je o deviznoj štednji građana sa prostora nekadašnje Jugoslavije položenoj kod banaka čije je sedište na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. U pitanju su devizni depoziti od oko 310 miliona evra, a položeni do 27. aprila 1992. godine, a u taj iznos je uračunata i kamata do 2016 godine.