Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić svojim postupcima i ponašanjem nastavlja da urušava sve institucije grada Kragujevca i obesmišljava sistem lokalne samouprave, smatraju u kragujevačkom odboru Liberalno demokratske partije.

- Iako  se  ovoga puta na uvredljiv način, zvanično i pisanim putem obratio odborniku Skupštine grada, legitimno izabranom predstavniku građana i šefu odborničke grupe LDP u kragujevačkom parlamentu, Zlatku Milanoviću, gradonačelnik je zapravo najviše srozao ugled same institucije gradonačelnika grada, koju nažalost u ovom momentu sam obavlja, kažu u LDP-u.

- Zbog neprecizno (ne i zlonamerno) prenetih informacija od strane pojedinih medija u vezi sa postavljenim pitanjem odbornika Milanovića, podsećamo da se na poslednjojg sednici Skupštine grada, šef OG LDP-a,  javno za govornicom obratio gradonačelniku i usmenim putem postavio odborničko pitanje. Prilikom saznanja da postoje osobe koje se zvanično predstavljaju kao „savetnici gradonačelnika”, što potvrđuju i zvanične vizit karte štampane sa grbom Grada Kragujevca, a imajući u vidu da funkcija „savetnik gradonačelnika” ne postoji, po Statutu grada Kragujevca, niti je predviđena  sistematizacijom radnih mesta u gradskoj upravi, Milanović je u tom kontekstu postavio pitanje da li je tačno da gradonačelnik ima savetnika, ko su te osobe, iz kojih sredstava se izdvaja novac za njihov rad kao i po kom osnovu su angažovani, stoji u saopštenju LDP-a.

Na ovako detaljno i precizno postavljeno pitanje, podrugljiv odgovor potpisan od strane samog Radomira Nikolića da „radonačelnik ima dosta savetnika” najtačnije opisuje njegov odnos prema funkciji koju obavlja, Skupštini grada Kragujevca, odbornicima i što je najbitnije svim građanima Kragujevca.  

- Podsećamo gradonačelnika da je dužnost odbornika da u parlamentu predstavljaju građane koji su ih izabrali, vrše kontrolnu funkciju vlasti i samim tim obevaštavaju javnost o svim bitnim pitanjima vezanim za život sugrađana i funkcionisanje lokalne samouprave.

Upravo izvršavajući zadatke koje su nam građani Kragujevca poverili, i ovim putem ponovo postavljamo isto  pitanje gradonačelniku, u nadi da će ovoga puta udostojiti  javnost i gradjane konkretnim i pristojnim odgovorima: Ko su ljudi kojima ste  omogućili da se  predstavljaju kao „savetnici gradonačelnika”, po kom osnovu su angažovani kao „savetnici” budući da takvu funkciju ne predviđaju ni Statut grada niti sistematizacija radnih mesta u gradskoj upravi, iz kojih sredstava se obezbeđuje finansijska naknada za njihov angažman, koje konkretne poslove „savetnici” obavljaju i čemu služe u tom slučaju 5 postavljenih pomoćnika gradonačelnika, stoji u saopštenju LDP-a.