Pokret centra danas u Kragujevcu organizuje otvorenu rasprave pod nazivom „Mame su zakon”, s ciljem da iz tih rasprava proistekne predlog za izmene Zakona o finansijskoj pomoći porodici sa decom, koji je, kako se ocenjuje, doveo majke u situaciju da se bore za golu egzistenciju.

Rasprava će se održati, u 20 septembra, od 17 do 19 časova, u hotelu „Kragujevac”, u Zelenom salonu, na prvom spratu.

- Cilj je da se u najkraćem roku usvoje izmene koje će sprečiti da se žene u jednom od ekonomski najzahtevnijih perioda u životu ne bore za golu egzistenciju, navodi se u saopštenju za javnost.

Pojedine majke su već dobile rešenja i iznosi na njima su sramno niski, nedovoljni i za dnevno preživaljavanje, a kamoli mesečno.

- Imali smo uvid u neka do sada dostavljena rešenja o isplatama tokom porodiljskog odsustva, među kojima su i ona po kojima će pojedine žene primati samo oko 2.000 dinara bruto za ceo mesec, stoji u saopštenju.

Poziv je otvoren za sve - od predstavnika ministarstava i lokalnih samouprava, nezavisnih institucija, predstavnika NVO i udruženja građana, parlamentarnih i vanparlamentarnih političkih organizacija, pa do zainteresovanih građanki i građana.

U raspravi ispred predlagača učestvuje poslanica Tatjana Macura, PG „Slobodni poslanici”.

Inače, ova rasprava je već pokrenuta u Novom Sadu i Beogradu, a nakon Kragujevca, uslediće i razgovori u Nišu.