Nezavisni ekspert Dejan Nikolić saopštio je da je istupio iz Radne grupe za izradu Medijske strategije.

Smatram da je potpuno besmisleno da odlučujemo o okruženju u kome će novinari raditi sledećih pet godina bez predstavnika glavnih novinarskih udruženja koji su već napustili grupu u prethodnih par nedelja, napisao je Nikolić na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk.

Iz Radne grupe za izradu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji do 2023. godine istupili su predstavnici Asocijacije medija Dalila Ljubičić, Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović i Koalicije novinarskih i medijskih udruženja (Nezavisno udruženje novinara Srbije - NUNS, Nezavisnog društva novinara Vojvodine - NDNV, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Lokal presa i Asocijacija onlajn medija) Nedim Sejdinović.

Ljiljana Smajlović podnela je ostavku 13. oktobra, kako je navela, u znak ličnog protesta zbog imenovanja novog državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića, koga je optužila za šovinizam prema ženama, a potom je UNS nekoliko dana kasnije saopštio da se povlači iz Radne grupe.

Predstavnica Asocijacije medija Dalila Ljubičić povukla se iz Radne grupe 17. oktobra, a Upravni odbor te Asocijacije je saopštio da je tu odluku doneo zbog imenovanja novog državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića.

Asocijacija medija predložila je ministru kulture i informisanja da raspusti Radnu grupu, imenuje novu i promeni metodologiju, kako bi taj "zahtevan posao" mogao da bude završen u razumnom roku.

Predstavnik Koalicije novinarskih i medijskih udruženja Nedim Sejdinović povukao se iz Radne grupe 20. oktobra, ali su saopštili da se njihovi razlozi ne podudaraju sa motivima izlaska drugih udruženja iz tog procesa.

- Njihovi javno izrečeni razlozi su neiskreni, a stvarni – neprincipijelni. Hteli smo da zastupamo interese gradjana i javnosti i principe medijskih sloboda, a nikako da taj položaj koristimo za ostvarenje partikularnih interesa, pozicioniranje u strukturama moći i trgovinu sa vlastima, saopštila je Koalicija.

U Radnoj grupi su ostali Stanko Crnobrnja, Maja Raković, Tamara Momirov, Nenad Krajnović, Dejan Masliković, Irina Reljin, Milan Petković, Čedomir Radojčić, Milivoje Mihajlović, Ištvan Bodžoni i Miloš Janković.