Na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u sredu 15. maja, u 10 sati, u Svečanoj sali objekta B, svečano će biti otvorena 16. međunarodna konferencija o tribologiji „Serbiatrib '19”.

Naučno-stručna konferencija „Serbiatrib'19” je tradicionalni skup koji okuplja stručnjake iz oblasti tribologije i srodnih nauka sa ciljem da se predstave naučna i stručna dostignuća, kao i pregled trenutnog stanja i budućih trendova u oblasti istraživanja triboloških procesa (trenja, habanja, podmazivanja).

Konferencija se održava svake druge godine i do sada ih je održano petnaest. Prva konferencija je održana septembra 1989. godine u Kragujevcu, tako da „Serbiatrib” ove godine obeležava 30 godina od osnivanja.

Tokom tri dana prezentovaće se 93 rada od strane 275 autora i koautora iz 30 zemalja  (Alžir, Austrija, Belgija, Bosna and Hercegovina, Brazil, Bugarska, Hrvatska, Češka, Egipat, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Indija, Irak, Italija, Litvanija, Malezija, Meksiko, Crna Gora, Nigerija, Republika Srpska, Tadžekistan, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Turska, Velika Britanija, SAD).

Skup se održava po pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Srpskog tribološkog društva.

Ono što daje naročiti značaj konferenciji su brojni istaknuti profesori i naučnici (Iqbal Shareef - USA, Mohamad Ali Ahmad - Malezija, Lorena Deleanu - Rumunija, Gencaga Purcek - Turska i dr.) i predavanja poput predstavljanje projekta NASA Engineering Safety Center (NESC), predstavljanje svetskih firmi koje su podržale ovu konferenciju (Rtec instruments, Anton Paar, Bruker, Labena, Trokuttest, MA Labor, UTS Tribolog) i predstavljanje rezultata nacionalnih projekata tehnološkog razvoja.

Skup „Serbiatrib” predstavlja najznačajniju konferenciju iz oblasti tribologije u ovom delu Evrope.