NVO „MillenniuM” iz Kragujevca je nedavno završila realizaciju aktivnosti u okviru jednogodišnjeg projekta „Combat exclusion say yes to inclusion!” u okviru „Erazmus plus” programa Evropske Unije, namenjenog edukaciji, saradnji i mobilnosti mladih, na kome je uz druge organizacije (Makedonija, BiH, Italija, Rumunija, Nemačka, Poljska...) bila partner podgoričkoj NVO Centar za neformalnu edukaciju.

Projekat je imao za cilj podizanje svesti o ljudskim pravima, kao temeljnoj vrednosti EU, putem neformalne edukacije predstavnika organizacija mladih i za mlade, kao i zainteresovanih za ovaj vid učenja.

Za 30 učesnika iz 8 balkanskih i evropskih organizacija, održana su dva desetodnevna treninga u Crnoj Gori (u Ulcinju krajem 2017. i u Tivtu u martu ove godine) na kojima su predstavljene najaktuelnije metode ove edukacije.

Predstavnici NVO „MillenniuM” su, osim kao partneri i učesnici, na oba događaja angažovani i kao treneri, prezentujući svoje dugogodišnje iskustvo u korišćenju umetničkih formi i kulturnih događaja kao kanala promocije i edukacije demokratskih vrednosti.

Na prvom treningu, održanom prošle godine, predsednica organizacije Marija Ilić i osnivač Vladimir Paunović, predstavili su polaznicima metodu „žive biblioteke” koju su uspešno implementirali 2016. i 2017. godine u Kragujevcu u okviru kulturne manifestacije „Noć muzeja”.

Ovu popularnu metodu, promovisanu prvi put na muzičkom festivalu „Roskil” u Danskoj 2000. godine kada su osobe iz ugroženih društvenih grupa u svojstvu „živih knjiga” lično predstavljale svoje životne priče posetiocima, NVO „MillenniuM” je 2017. predstavila u kragujevačkom Domu omladine, uspevši da taj događaj, nacionalni dnevni list „Blic” proglasi jednim od osam najboljih u „Noći muzeja” u konkurenciji od ukupno 44 grada Srbije sa preko 400 programskih sadržaja. Isti trenerski tim organizacije uz pomoć saradnika Gorana Jordovića, ove godine je na drugom projektnom treningu predstavio i metodu edukacije o ljudskim pravima putem angažovanih filmova, koju već 11 godina koriste u okviru KRAF-a (Kragujevačkog festivala antiratnog, angažovanog i akademskog filma).

U okviru postprojektnih aktivnosti, krajem maja meseca ove godine, NVO „MillenniuM” je organizovala i dva događaja u Srbiji, kako bi ovdašnjim mladim ljudima predstavila aktuelne evropske programe, pozivajući ih da se aktivno uključe u iste.

U Požegi je organizovana jednodnevna radionica za mlade, gde je saradnik Goran Jordović, inače nosilac prestižnog priznanja „Erazmus Plus ambasador fondacije Tempus”, predstavio učesnicima ovaj, za mlade najkorisniji i najpopularniji program EU.

Radionica u Kragujevcu, koju je održao Vladimir Paunović, doktorand Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, mladima je predstavila  umetničku tehniku promocije ljudskih prava – „Teatar potlačenih”, a takođe je preliminarno dogovoreno sa predstavnicima Dramskog studija Doma omladine, da se u narednom periodu organizuje i njena primena u sklopu namenske, angažovane predstave.

NVO „MillenniuM” najavljuje za naredni period i organizaciju „Erazmus plus” programa za mlade u Kragujevcu i centralnoj Srbiji.