Poštanska štedionica objavila je raspored budžetskih uplata za januar mesec. Prema tom rasporedu isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za decembar 2019. godine, počinje 20. decembra.

U utorak, 21. januara, počeće isplata roditeljskog dodatka za decembar 2019. za Srbiju, isplata dečijeg dodatka za decembar 2019. za Srbiju, isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za decembar 2019. godine, isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za decembar 2019. za Srbiju, kao i isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za decembar 2019. za Srbiju.