Filijala Kragujevac Nacionalne službe za zapošljavanje i „Informatika” AD, izvođač specijalističke informatičke obuke, potpisaće ugovor sa 25 polaznika obuke za JAVA programiranje. Potpisivanje je zakazano u sredu, 26. septembra u 9 sati, u prostorijama Filijale Kragujevac.

Specijalističke informatičke obuke organizuju se u 10 gradova Srbije i počeće 1. oktobra ove godine. U toku trajanja konkursa pristiglo je više od 7.800 prijava. Najveći broj prijavljenih kandidata je sa područja Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Za obuku JAVA programiranje u Kragujevcu prijavio se 471 kandidat, od kojih je posle testiranja i rangiranja izabrano 25.

Potpisivanjem ugovora izabrana lica se uključuju u šestomesečnu specijalističku obuku koja predstavlja nastavak projekta Vlade Republike Srbije, koji je u 2017. godini pokrenuo Ministarski savet za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo.