U Osnovnom sudu u Kragujevcu, u ponedeljak, 9. decembra, od 17 sati, održaće se skup „Tematska otvorena vrata - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku”.

O tome šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, o novoj ulozi sudova, kao i o dostupnosti informacija o izvršnom postupku govoriće Jelena Damljanović, predsednica Izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Kragujevcu, javni izvršitelj Danica Čolović i predstavnici Centra za evropske politike i USAID Projekta vladavine prava.

Skup u kragujevačkom Osnovnom sudu je deo projekta „Otvorena vrata pravosuđa” koji sprovodi YUCOM u saradnji sa partnerskim organizacijama i strukovnim udruženjima, a koji je podržala  Američka agencija za međunarodni razvoj USAID.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Kragujevcu, od juna 2019. godine, redovno se, 3 puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda.

Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.