Tranzicija „ukinula” blizu 20.000 radnih mesta

Tranzicija „ukinula” blizu 20.000 radnih mesta

Odlaskom IMK „14.oktobar” u stečaj stavljena je tačka na krah nekada moćne kruševačke privrede. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Kruševcu je 1994. godine u pravnim ...

Lokalne samouprave: Za lokal devet puta manje

Lokalne samouprave: Za lokal devet puta manje

Dok u pojedinim razvijenim državama Evropske unije skoro polovina ukupnih budžetskih prihoda pripada lokalnom nivou, u Srbiji su prošle godine sve opštine, gradovi i autonomna ...

NAŠI PARTNERI