Više od petine građana, njih 22 odsto, potencijalno želi da se iseli iz Srbije, a više od 90 odsto onih koji već žive u inostranstvu budućnost svoje dece vidi u zemlji u kojoj sada žive ili nekoj drugoj zapadnoj zemlji.

To pokazuju rezultati dva istraživanja „Zašto ljudi odlaze iz Srbije”, koje je organizacija „Srbija 21” sprovela tokom juna, jula i avgusta prošle godine, na uzorku od hiljadu punoletnih građana Srbije i među 2.149 građana Srbije koji su se iselili u inostranstvo.

Među motivima za iseljenje kao najčešće se ističu standard (41%), bolje plaćen posao (36%) i loša situacija u državi za 9% ispitanih.

Čak 85 odsto ispitanika bi želelo da se iseli u zemlje Zapada, dok svega 2 odsto anketiranih kao željenu destinaciju odlaska navodi Rusiju.

Među onima koji razmišljaju o odlasku najviše ih je starosti od 18 do 29 godina, (34% ili oko 450.000 građana). Od onih koji žele da odu u inostranstvo, čak 45% razmišlja o trajnom iseljenju.

Osim u Srbiji, istraživanje, prvo ovakve vrste, sprovedeno je tokom jula i avgusta i u dijaspori, i to online anketom među 2.149 punoletnih ispitanika koji su se iselili iz Srbije.

Ogromna većina anketiranih (92%) svoj život u inostranstvu ocenjuje boljim nego u Srbiji. Na pitanje zbog čega im je bolje u inostranstvu najveći deo ističe bolji životni standard (37%), uređenu državu (13%) i bezbednost (6%).

Na pitanje da li će se vratiti u Srbiju 41% ispitanih to ne planira, dok bi se 35% vratilo, ali tek kada budu u penziji. Najveći deo ispitanih, čak 90% budućnost svoje dece vidi u inostranstvu.

Problem masovnog iseljavanja ljudi nije samo problem Srbije i zemalja regiona, već i najvećeg dela zemalja Istočne Evrope.

Srbija 21 – Centar za buduću Srbiju je think tank organizacija, formirana u junu 2018. godine, sa ambicijom da definiše ključne teme važne za funkcionisanje srpskog društva u uslovima velikih izazova na globalnom i lokalnom planu.

Ciljevi „Srbija 21” vezani su za modernizaciju Srbije, održivu integraciju zemlje u EU, kao i razvoj reformskih politika, pravnih, ekonomskih, tehnoloških, kulturnih i drugih inovacija i pravaca razvoja, koji će olakšati transformaciju Srbiju u zajednicu sposobnu da opstane i napreduje u uslovima ubrzanih lokalnih, regionalnih i globalnih promena i izazova u periodu od 2020. do 2050. godine

Pokretanje širokog razgovora i uključivanje što više društvenih aktera u bavljenje temom masovnog iseljavanja je prvo pitanje koje „Srbija 21” pokreće u svom radu. U narednim mesecima, organizacija će pokrenuti, na sličan način, i druge važne društvene diskusije i traganje za održivim rešenjima.