Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da je završila sa postupkom pokretanja prinudne likvidacije 23.048 privrednih društava koja nisu do kraja 2017. godine dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016. godine.

U Registru privrednih subjekata su objavljene promene poslovnog imena kod svih privrednih društava kod kojih je pokrenuta prinudna likvidacija, tako što je uz poslovno ime objavljen dodatak "u prinudnoj likvidaciji", dok su rešenja Registratora za privredne subjekte, o pokretanju prinudne likvidacije, poslata poštom, na registrovanu adresu tih društava.

Na sajtu APR objavljeni su oglasi za poverioce u trajanju od 60 dana, nakon čijeg će isteka nadležni registrator, u narednom roku od 30 dana, izbrisati društva koja su u prinudnoj lidkvidaciji iz Registra privrednih subjekata.

APR je najavio da će nastaviti sa sprovođenjem postupaka prinudne likvidacije po službenoj dužnosti i kod ostalih privrednih društava koja ispunjavaju razloge propisane Zakonom o privrednim društvima.