Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Mladen Šarčević izjavio je da će rok za završetak studija po starom sistemu biti produžen za dve godine.

Šarčević je, obrazlažući pred poslanicima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, rekao da se studentima upisanim pre 10. septembra 2005. godine produžava rok za završetak studija do školske 2020/2021, a studentima integrisanih studija iz polja medicinskih nauka do kraja školske 2021/2022. godine.

Do kraja 2021. godine daje se rok i za završetak magistarskih i doktorskih studija započetih pre 10. septembra 2005, rekao je ministar i dodao da će i takozvanim „starim bolonjcima”, odnosno prvim generacijama koje su započele studije po „Bolonji”, preporukom Ministarstva takođe biti odobreno pravo da produže rokove koje nisu ispunili.

Visokoškolske ustanove usaglasiće akta sa novim zakonom u roku od tri meseca, istakao je Šarčević na početku nove sednice u Skupštini Srbije.