Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je raspisalo konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, koji je otvoren do 8. jula.

Za potrebe policijske uprave u Kragujevcu raspisan je konkurs za 20 polaznika, u Kraljevu za 25, a u Smederevu se traži 45 kandidata.

U saopštenju se navodi da pravo učešća imaju državljani Srbije sa prebivalištem na toj teritoriji najmanje jednu godinu neprekidno, koji imaju završenu četvorogodišnju školu ili osnovne strukovne ili akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU).

Potrebno je da imaju između 18 i 24 godine, odnosno da nemaju više od 27 godina ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Kandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje da radi u policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u.