Pred početak nove školske godine 4.580 prosvetnih radnika postalo je tehnološki višak, od toga 400 radnika zaposlenih u prosveti ostalo je bez ijednog časa i bez angažovanja. To su poslednji podaci današnjeg preseka stanja koje je radila posebna Radna grupa Ministarstva prosvete. U školama, bar na papiru, ima 30.598 slobodnih radnih mesta, gde bi tehnološki viškovi mogli da se zaposle.

Predsednik Radne grupe za praćenje angažovanja zaposlenih Miloš Blagojević kaže da na mestima koja su prikazana kao slobodna radna mesta uglavnom rade ljudi koji su zaposleni na određeno, ali zbog zabrane zapošljavanja nisu mogli da dobiju stalni posao i rešenja na neodređeno.

- Tehnološki viškovi imaju prednost u odnosu na njih. Svima u ugovoru stoji da im se prekida ugovor o angažovanju ukoliko dođe do preuzimanja sa liste tehnoloških viškova, pojasnio je Blagojević za Tanjug.

Naglasio je da je Ministarstvo prosvete poslalo školama stručno uputstvo da moraju prvo da zaposle tehnološke viškove.

Kako kaže, iskustva iz prethodnih godina su pokazala da se najveći broj prosvetnih radnika koji su ostali delimično ili potpuno bez norme rasporedi po školama u poslednjoj nedelji pred početak školske godine.