Tokom noćnog vanrednog inspekcijskog nadzora 412 poslodavaca na teritoriji cele Srbiji, od 1.016 osoba obuhvaćenih nadzorom, pronađeno je 130 lica koja nisu bila prijavljena, odnosno koja su „radila na crno”, saopštilo je Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U saopštenju se precizira da je inspekcija 10. septembra, po nalogu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, izvržila nadzor u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu u drugoj smeni, tokom noći i to firmi koje se bave građevinarstvom, ugostiteljstvom, popravkama i održavanjem motornih vozila, trgovinom, proizvodnjom hleba, svežeg peciva i kolača, kao i u uslužnim delatnostima.

Istaknuto je da je „pojačanim inspekcijskim nadzorima obuhvaćeno ukupno 1.016 lica, od kojih je 130 lica radilo na crno, a otkriveno je i devet neregistrovanih subjekata”.

Tokom akcije inspektora podneto je 48 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, doneto je 32 rešenja i 45 naloga na zapisnike za otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao i devet rešenja o zabrani rada na mestu rada.  

Iz Ministarstva su naglasili da su pojedini inspekcijski nadzori izvršeni po principu tzv. „rotacije”, što znači da su ih vršili inspektori koji inače ne rade na teritoriji na kojoj su vršili nadzore.

Spisak svih poslodavaca, kod kojih je utvrđeno da nisu radili u skladu sa zakonom, biće kao i do sada, objavljen i redovno ažuriran na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na ovom linku.