Za prvih šest meseci ove godine poreska policija otkrila je 65 fantomskih i peračkih preduzeća, navodi se na portalu Poreske uprave Srbije.

Ivan Ivanović koordinator u Sektoru poreske policije kaže da se ta preduzeća ne osnivaju kao i druga regularna privredna društva u cilju poslovanja, obavljanja delatnosti i sticanja profita već sa prevarnim namerama.

Ona sačinjavaju lažnu dokumentaciju i stavljaju na raspolaganje regularnim privrednim društvima, koja na osnovu te lažne dokumentacije simuluju pravne poslove i vrše utaju poreza. Najčešće koriste prethodni PDV iz ulaznih računa fantom preduzeća i u poreskim prijavama prikazuju kao prethodni PDV.

- Tako se vrši i podizanje gotovine, regularna privredna društva uplaćuju izvesne količine novca na račune fantoma, vlasnici ovih preduzeća podižu taj novac, zadržavaju proviziju i vraćaju glavnicu uplatiocu. Na taj način se izbegava plaćanje poreza i doprinosa na zarade, poreza na dohodak građana, navodi Ivan Ivanović koordinator u Sektoru poreske policije.

Protiv ovih preduzeća Poreska uprava se bori tako što im oduzima PIB, onemogućava delovanje, a potom se vrši rekonstrukcija njihovog poslovnog odnosa sa regularnim preduzećima, kao i provera drugih preduzeća koja su na osnovu računa fantoma vršili utaju poreza.