Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da se obratila policiji, nadležnom tužilaštvu i Registru nacionalnog Internet domena Srbije da preduzmu mere protiv „Agencije Registar usluga d.o.o.”, koja šalje registrovanim privrednim subjektima dopise sa ponudom za upis podataka u „PrivredniRegistar.rs”, koristeći bazu podataka APR-a na nezakonit način.

U saopštenju se ponovo upozoravaju privredni subjekti da ti dopisi, uz koje stižu i popunjene uplatnice sa naznačenim iznosima koji se kreću od 500 do 16.000 dinara, a čiji je primalac „Agencija Registar usluga d.o.o.”, ne potiču od APR.

Iz APR ističu da je u proteklom periodu prijem dopisa „Agencije Registar usluga d.o.o.” izazvao zabunu i uznemirenje kod dela korisnika, koji su uplatili naznačena novčana sredstva i čiji su podaci objavljeni na portalu „PrivredniRegistar.rs”.

- Privredni subjekti su bili dovedeni u zabludu da se u konkretnim slučajevima radi o upisu u registar Agencije za privredne registre, navedeno je u saopštenju.