Univerzitet u Kragujevcu organizuje Svetosavku akademiju povodom u ponedeljak 27. januara sa početkom u 11 sati u Univerzitetskoj galeriji.

Prema odluci Senata Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu dodeliće Svetosavsku nagradu za životno delo akademiku dr Milošu Kojiću, redovnom profesoru Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, u penziji.

Svetosavsku nagradu za izuzetna postignuća dodeliće dr Maji Anđelković, vanrednom profesoru Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Svetosavske nagrade će uručiti rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović.

Upravnik Fondacije za stipendiranje studenata Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Snežana Soković uručiće Ugovore o stipendiranju najboljim studentima Univerziteta u Kragujevcu za 2020. godinu.

Dr Miloš Kojić rođen je 24. decembra 1941. u Zakuti. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 1964. godine, magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Rice University, Hjuston, Teksas, SAD.

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu radio je od 1964. do 1972. kao asistent na predmetu Mehanika, docent od 1972., vanredni profesor od 1976. i  redovni  profesor od 1980. na istom predmetu.

Prof. Kojić je obavljao funkciju prodekana za nastavu od 1975. do 1977. godine.  Bio je dekan Mašinskog fakulteta od 1979. do 1981. godine. Na nivou Univerziteta u Kragujevcu obavljao je najpre funkciju prorektora, da bi tokom 2001. godine bio i rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Boravio je kao Visiting Scientist na Mechanical Engineering Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, SAD, od marta do septembra 1983., kao rukovodilac jugoslovensko-američkog projekta za razvoj metoda proračuna konstrukcija.

Od 1985. do 1987. i 1989.  do 1990. radio je kao Research and Development Engineer u firmi ADINA R&D profesora K. J. Bathe-a sa MIT.

Od 1976. do 2000. (sa prekidima zbog boravaka u inostranstvu) bio je zaposlen sa skraćenim radnim vremenom u Institutu za automobile Zastava, kao viši naučni saradnik i naučni savetnik.

Zamenik je direktora Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu od 1992. godine. Član je Inženjerske akademije SCG, Internacionalne akademije nelinearnih nauka, Nemačkog društva za primenjenu matematiku i mehaniku GAMM.

Godine 2001. je angažovan kao Visiting Scientist a zatim kao Senior Research Scientist na Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, SAD. Godine 2006. je angažovan na The University of Texas Health Center at Houston kao Visiting Professor na School of Health Information Sciences, a zatim od 2009. kao Research Professor  na Department of  Biomedical Engineering - Division of Nanomedicine.

Od 2008. je naučni savetnik Istraživačko-razvojnog centra za bioinženjering.

Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2018. godine.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, među kojima je i  Diploma grada Kragujevca za doprinos razvoju grada, privrede i Univerziteta, koju je dobio 1994. godine.