Udruženja građana „Biram Kragujevac” i „Prestonica” zajedno sa meštanima Drače organizovali su proteklog vikenda akciju sređivanja zgrade i dvorišta Etnografskog muzeja u Drači.

Akcijaši su očistili i uredili dvorište, odneli šut i smeće, zamenili bravu, napravili i informacioni pano, a u dvorištu su postavljeni sto i klupe.

Etno muzej u Drači jedinstveno je zdanje kulturno – istorijske baštine u Šumadiji.

Kuća je napravljena 1903. godine, a 1984. je rekonsruisana u Zavičajni muzej sela Drača. Ovde se nalaze autentični eksponati, predmeti za pokućstvo, poljoprivredna oruđa koja su se koristila u tom periodu i narodna nošnja.

Etno muzej je u vreme Kraljevine bio sedište seoske uprave, a u vreme FNR Jugoslavije u njemu su bile kancelarije predsednika sela i jednog žandarma. U dvorištu se nalazi i zgrada nekadašnjeg zatvora, podignuta 1830. godine.