Skupština Srbije izabrala je predsednika sudova u Kragujevcu, Beogradu i Pančevu.

Tako je za predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu izabran sudija Aleksandar Blanuša. On je do sada bio postavljen za vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu, počev od 14. januara ove godine.

Aleksandar Blanuša je rođen 1966. godine u Apatinu, a Pravni fakultet u Kragujevcu završio je 1990. godine. Za sudiju Opštinskog suda izabran je 1996. godine. Od 1999. godine obavljao je poslove predsednika veća u prvostepenom Krivičnom odeljenju. Na stalnu sudijsku funkciju izabran je u Okružnom sudu u Kragujevcu 2002. godine. Za sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu izabran je 2010. godine.

Autor je velikog broja radova, članaka i referata iz oblasti krivičnog prava objavljenih u raznim biltenima i časopisima.

Inače, za predsednika Višeg suda u Pančevu sudija Milica Gavrančić i za predsednika Privrednog suda u Beogradu sudija Vrhovnog kasacionog suda Jovan Jovanović. Poslanici su usvojili odluku o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu Mirjani Istrat zbog navršenja radnog veka.