Sindikatu ASNS – „Zastava oružje” a.d. Kragujevac utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca.

Sastanak Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti održan je pre nekoliko dana, a juče je ASNS –  Zastava oružje dostavljeno Rešenje koje je potpisao generalni direktor Mladen Petković.

- Na osnovu svih podnetih dokaza i uvidom u svaku pojedinačnu pristupnicu sindikata ASNS, utvrđeno je da sindikat ispunjava zakonom propisane uslove za priznavanje reprezentativnosti i da ima preko 15 odsto članova u odnosu na broj zaposlenih kod poslodavca, navodi se, između ostalog, u Rešenju.

Glavni poverenik ASNS Snežana Vasiljević kaže da će utvrđena reprezentativnost ASNS znatno poboljšati socijalni dijalog u preduzeću, kao i da će ASNS u znatno većoj meri učestvovati u zastupanju interesa zaposlenih u rešavanju njihovog radnog i ekonomskog položaja.