Građani Kragujevca imali su čitav vikend da se upoznaju sa budžetom grada Kragujevca za 2019. godinu. Na uvid javnosti stavljen je od petka popodne do ponedeljka u 10 ujutru. Toliko su Kragujevčani imali i vremena da dostave svoje predloge i sugestije gradskoj upravi.

Nacrt odluke o budžetu okačen je na sajtu grada, oglasnoj tabli u holu, kao i na oglasnim tablama u petak 7. decembra, u popodnevnim časovima. Sa istih je, po Odluci o načinu upoznavanja građana, skinut u ponedeljak, 10. decembra, u 10 ujutru.

Ovim je praktično i započela i okončana javna rasprava o budžetu za narednu godinu, saznaje portal Pressek iz informativne službe Skupštine grada.  

Naime, organizovane javne rasprave u skupštinskoj Sali, u onom obliku na koji su Kragujevčani navikli u proteklom periodu, ove godine neće biti.

Nacrtom odluke o budžetu planirani prihodi grada za 2019. godinu su  7,1 milijardu dinara. Isti su i rashodi.

Od kapitalnih ualaganja planirani su između ostalog završetak rekonstrukcije vrtića „Bambi“, zatim lifta u Hali „Jezero“, rekonstrukcija fontane...

Za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže biće utrošeno 33 miliona dinara, a za izgradnju bunara na seoskom području 24,6.

Nešto više od 803 miliona dinara otići će na servisiranje javnog duga, od čega 680 miliona na otplatu glavnice i kamata domaćim kreditorima.