Interes grada je da Medicina rada (Zastavina ambulanta) opstane i da se iznađe rešenje koje će omogućiti da 35.000 osiguranika nastavi da se leči kod svog izabranog lekara u istom prostoru, zaključeno je na redovnoj sednici Saveta za zdravlje grada Kragujevca.

- Mi smo predstavnicima Ministarstva zdravlja i ostalih relevantnih instutucija izneli problem i predočili moguća rešenja, a održan je i sastanak sa rukvodstvom, predstavnicima zaposlenih i sindikalnih organizacija. Kakvo će biti rešenje odnosno koji model će resorno Ministarstvo da ponudi znaćemo već za nekoliko dana, rekla je Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvo.

Inače, od momenta preuzimanja Zavoda za zaštitu radnika Zastava, u junu prošle godine, grad Kragujevac je u tu ustanovu uložio 43 miliona dinara. Takođe nabavljena je nova oprema i obezbeđena hipoteka na imovini u vlasništvu gradskih preduzeća, kako bi se izmirio reprogram zbog nasleđenih poreskih dugova.

Zbog novonastale situacije grad Kragujevac je po hitnom postupku ušao u rebalans budžeta radi obezbeđivanja sredstava za povezivanje radnog staža zaposlenima i izmirenja obaveza u iznosu od 100 miliona dinara.

Da podsetimo, Agencija za privredne registre pokrenule je prinudnu likvidaciju nad Zavodom za zaštitu radnika Zastava. Ovim postupkom su ugrožena radna mesta oko 180 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i kvalitet lečenja desetina hiljada radnika i penzionera.