CeSID-ovi posmatrači uočili su i prijavili sledeće grupe nepravilnosti na biračkim mestima u Kragujevcu:

Kašnjenje sa otvaranjem biračkih mesta i neorganizovanost biračkih mesta: loše postavljeni paravani, gužve - biračka mesta na kojima je uočena nepravilnost: Kragujevac 70 (MZ Stanovo - Osnovna škola "Živadinka Divac) i Kragujevac 151 (MZ Dragobraća Dom kulture).

Problemi sa kontrolnim listićem - biračko mesto na kome je uočena nepravilnost: Kragujevac 49 (MZ Bubanj - Osnovna škola "Svetozar Marković").

Greške u proceduri pri glasanju – neproveravanje lične karte, nije nanošen sprej, nije vršena provera sprejom ili redosled nije ispoštovan, problemi sa biračkim spiskom. Biračka mesta na kojima je uočena nepravilnost: Kragujevac 49 (MZ Bubanj - Osnovna škola "Svetozar Marković"), Kragujevac 56 (MZ Korićani - Mesna zajednica) i  Kragujevac 19 (MZ "1. maj" - Obdanište "Lane").

Ubacivanje listića u pogrešnu kutiju. Biračka mesta na kojima je uočena nepravilnost: Kragujevac 19 (MZ "1. maj" - Obdanište "Lane"),  Kragujevac 109 (MZ Maršić - Osnovna škola "19. oktobar"), Kragujevac 166 (MZ Stara radnička kolonija - Osnovna škola "Stanislav Sremčević"),

Narušena tajnost glasanja (fotografisanje listića, savijanje listića tako da se vidi za koga je osoba glasala). Biračko mesto na kome je uočena nepravilnost: Kragujevac 151 (MZ Dragobraća Dom kulture).

Druge nepravilnosti: Na biračkom mestu se nalazi osoba koja nije ni član biračkog odbora i posmatrač – Kragujevac 166 (MZ Stara radnička kolonija - Osnovna škola "Stanislav Sremčević").

IZBORE U KRAGUJEVCU IZ SATA U SAT MOŽETE PRATITI PUTEM OVOG LINKA VIDI LINK