- Centar za strna žita se definitivno ne gasi. Naprotiv, ideja je da Centru za strna žita pripojimo Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj. Na taj način ćemo ojačati Centar za strna žita i omogućiti mu širi dijapazon delatnosti  kojima će se baviti u budućnosti, kaže gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Da podsetimo, Savez samostalnih sindikata Kragujevca upozorio je ove nedelje da je ponovo oživela ideja o gašenju kragujevačkog Centra za strna žita, najstarije naučno istraživačke ustanove na Balkanu. Tada su u ovom sindikatu naveli da je „jedan funkcioner grada Kragujevca, opterećen neuspesima, namerio je da spoji kragujevački Centar za strna žita sa virtualnim Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj, koji  je Grad osnovao pre 4 godine, a za koji kragujevačka javnost nije ni čula”. (Vidi LINK)

Tom prilikom Savez samostalnih sindikata Kragujevca pozivao je Nikolu Dašića, gradonačelnika Kragujevca i druge nosioce vlasti  da ovakve namere spreče.

- U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima Grad Kragujevac, kao osnivač Centra za strna žita i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj pokreće inicijativu za sprovođenje statusne promene pripajanja, rekao je Dašić.

Po donošenju potrebnih akata, kragujevačkom Centru za strna žita biće pripojen Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj. Na taj način, kako je objasnio gradonačelnik Kragujevca, najstarija naučno istraživačka ustanova na Balkanu dobiće na efikasnosti u poslovanju, povećati ekonomičnost i postati polazna tačka za dalji razvoj sela. Takođe, time se postiže manje izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Grada za poslovanje ovog društva.

- Tradicija od preko 120 godina postojanja kvalifikuje Centar za strna žita da u  novom ojačanom sastavu zaista bude instutucija grada Kragujevca koja će pomoći gradu da investira u razvoj sela i ruralnih područja, kaže Nikola Dašić.

Dodaje da se Centar ne gasi, već ojačava. To je stari pravac koji je zauzeo grad preuzimajući osnivačka prava Centra od Republike Srbije i ulažući velika sredstva koja se mere u stotina miliona u rešavanju starih dugova i obaveza Centra.

- Time pokazujemo da brinemo o ovoj važnoj instituciji. Takođe, razmatramo način na koji ćemo obezbediti zemljište koje im je potrebno za dalje funkcionisanje i rad u njihovoj osnovnoj delatnosti, dodao je Dašić.

Podsećamo, grad Kragujevac je 2016. godine preuzeo osnivačka prava nad Centrom za strna žita od Republike Srbije, kao i sva prava i obaveze Centra uključujući i obaveze prema zaposlenima i poveriocima, kako bi se rešilo funkcionisanje ove naučne institucije.