Sredstva koje lokalne vlasti dodeljuju na ime subvencija javnim preduzećima ne služe za investiciona ulaganja i razvoj, nego za pokriće tekućih troškova i gubitaka, kao i za plate zaposlenih, zaključak je Državne revizorske institucije.

Kako je rečeno na današnjem predstavljanju rezultata u Kragujevcu, revizija obuhvata osam lokalnih samouprava.

DRI je utvrdio da su gradovi Beograd, Kragujevac, Subotica i Pančevo, kao i opštine Smederevska Palanka, Bor, Grocka i Obrenovac, od 2015 - 2017. godine, preduzećima su dodelile 31 milijarda dinara. Ova sredstva utrošena su uglavnom za pokriće tekućeg poslovanja.

Subvencije su dodeljivane javnim preduzećima u oblasti komunalnih usluga, javnog prevoza, sporta i kulture…

Najviše sredstava trošeno je na gradski prevoz.

Portal Pressek pisao je ranije da je za subvencije javnim preduzećima grad Kragujevac potrošio je oko 2 milijarde dinara u periodu od 2015. do 2017. godine.

Grad je oko 9 odsto svog budžeta, tačnije novca građana Kragujevca,  trošio na dotacije javnim, komunalnim i preduzećima čiji je osnivač.

Najviše novca otišlo je Čistoći, Šumadija sajmu i Fudbalskom klubu Radnički. Čistoća je za 3 godine dotirana sa 349 miliona dinara. Šumadija sajmu dato je 213 miliona, a fudbalskom klubu koji ima status privrednog društva 147 miliona.

Zanimljivo je i to da su subvencije većini gradskih firmi iz godine u godinu rasle, iako je od 2015. godine postojala preporuka za njihovo smanjivanje. Čistoća je tako 2015. godine dobila nešto više od 10 miliona dinara na ime subvencija. Naredne godine iz budžeta je dato četiri puta više (43 miliona), da bi 2017. iznos subvencija dostigao 295 miliona dinara.