Kandidati za novog predsednika Sindikalne organizacije „Zastava oružje” su Dragan Ilić, koji je do sada obavljao tu funkciju, kao i Dragan Milosavljević, koji je do sada obavljao funkciju zamenika predsednika Sindikalne organizacije Zastava oružje.

Inače, u sklopu izbornih aktivnosti koje se sprovode u ovom sindikatu juče su završeni kandidacioni zborovi u svim sindikalnim celinama fabrike.

U utorak, 3. decembra ove godine, 1.900 članova Sindikata na 18 biračkih mesta će moći da biraju svoje predstavnike u organima i za funkcije Sindikalne organizacije.