Fond za nauku Srbije odobrio je 198.615 evra za finansiranje projekta iz oblasti veštačke inteligencije (Artificial intelligence for managing workplace safety), čiji su nosioci istraživači sa Univerziteta u Kragujevcu. Taj projekat se nalazi na listi onih koji će se finansirati u okviru posebnog Programa za razvoj projekata u oblasti veštačke inteligencije.

Predviđeno trajanje projekta je dve godine, a u okviru njega će biti angažovani istraživači sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao i njihove kolege sa Fakulteta organizacionih nauka i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kako je saopšteno sa Univerziteta u Kragujevcu, rukovodilac projekta je Arso M. Vukićević, zaposlen na Fakultetu inženjerskih nauka, koji je ujedno najmlađi dobitnik projekta u ovom pozivu i jedini u statusu naučnog saradnika među 12 rukovodilaca sa četiri državna univerziteta u Srbiji.

U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije Fonda za razvoj odobreno je ukupno šest projekata iz osnovnih istraživanja i šest projekata iz primenjenih istraživanja.

Sredstva su dodeljena timovima iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.