Infrastruktura Železnice Srbije raspisala je javnu nabavku za izgradnju nove železničke pruge Sobovica-Lužnice-krak Batočina u Kragujevcu, piše eKapija.

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, koridor železničke pruge prostiraće se od radne zone Sobovica-Lužnice do železničke pruge Lapovo-Kragujevac-Kraljevo, krak Batočina dužine od 16,06 km. Izgradnjom nove železničke pruge u dužini od 15,17 km i 0/89 km industrijskog koloseka obavljao bi se transport putnika, materijala, sirovina i gotovog proizvoda-tramvaja.

Period za izradu tehničke dokumentacije, uključujući ishodovanje svih dozvola i odobrenje, ne može biti duži od 35% ukupnog roka za završetak radova, a krajnji rok za završetak radova je 1. maj 2021.

Rok za podnošenje ponuda je 15. januar 2020. godine.

Inače, kako piše eKapija, trasa se celom dužinom nalazi na teritoriji grada Kragujevca.

Od odvajanja koloseka sa postojeće pruge do radne zone visinska razlika iznosi oko 130 metara. Pri projektovanju trase potrebno je pratiti konfiguraciju terena u cilju minimalnih zemljanih radova i svođenja veštačkih objekata na minimalan broj.

Ukrštanja koloseka sa postojećim putevima treba racionalizovati, a formirani ukrštaji drumskih saobraćajnica sa novom prugom moraju biti uređeni u skladu sa zakonskom regulativom. Granični elementi za projektovanje trase treba da budu u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga.

Pruga će biti projektovana za javni, putnički i teretni saobraćaj za brzinu 80km/h.