Današnja sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca, nije održana, jer na nju nisu došli, u broju potrebnom za kvorum, članovi iz reda Lokalne samouprave i poslodavaca, tvrdi Jugoslav Ristić, predsednik Savez samostalnih sindikata Kragujevca.

Na sednici Socijalno-ekonomskog Saveta je trebalo zauzeti stav o prinudnoj likvidaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Kragujevcu.

Da podsetimo, Agencija za privredne registre pokrenule je prinudnu likvidaciju nad Zavodom za zaštitu radnika Zastava. Ovim postupkom su ugrožena radna mesta oko 180 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i kvalitet lečenja desetina hiljada radnika i penzionera.

Razlog za likvidaciju je nepodnošenje završnog računa za 2015, 2016 i 2017. godinu. Dat je rok od 90 dana, da se ovaj nedostatak otkloni, odnosno preda završni račun, ali to nije učinjeno.

Grad Kragujevac je jedini vlasnik ove Zdravstvene ustanove, koja je ranije bila u vlasništvu grupe „Zastava vozila”.

U petak je sindikat Zastavine ambulante, podneo krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, protiv odgovornih lica za propuste učinjene prethodnih godina.

Predsedništvo SSS Kragujevca je donelo Odluku da se sve Sindikalne organizacije priključe prikupljanju potpisa za peticiju: „Za spas Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac”.

Peticiju je moguće potpisati i u prostorijama SSSK, treći sprat Doma sindikata, Trg Slobode br. 1. u periodu od 8  do 15  sati.

Nova Sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca, sa istom tematikom, biće uskoro ponovo zakazana, tvrde u Savezu samostalnih sindikata Kragujevca.