Da li će EKG kartica od septembra služiti i za „čekiranje” dolazaka i odlazaka dece iz vrtića u ovom momentu nije poznato. Iako, je Dušan Obradović, direktor Gradske agencije za saobraćaj to najavio pre desetak dana, u gradskoj upravi kažu da nikakve odluke još uvek nisu donete.

Iz informativne službe grada Kragujevca stigao je odgovora da „grad još uvek nije doneo nikakve odluke o uvođenju elektronske evidencije prisutnosti dece u vrtićima”.

Sam Dušan Obradović, pak u telefonskom razgovoru za „Vreme”, tvrdi da je „verovatno on nešto pogrešno razumeo” i da je njegova najava „proistekla iz sastanka na kome se pričalo o ovoj mogućnosti”.

Obradović je, da podsetimo, 15. jula, u prilogu Radio televizije Kragujevac najavio da će „svi roditelji koji koriste usluge privatnih ili državnih vrtića na teritoriji grada, morati od septembra sa EKG karticom da se „čekiraju” prilikom ostavljanja deteta u vrtić, ali i nakon polaska mališana iz obdaništa”.

Najava „početka korišćenja EKG kartice u druge svrhe”, koja se dan danas može naći u saopštenju objavljenom na sajtu Gradske agencije za saobraćaj, uznemirila je pojedine roditelje čija deca pohađaju kragujevačke vrtiće.

Roditelji su uglavnom bili na stanovištu da bi ovakav način primene kartice koja služi za javni prevoz kršio Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Nedelju dana kasnije sam Obradović u prilogu emitovanom na istoj lokalnoj televiziji, objasnio da svrha evidentiranja dolaska i odlaska dece putem EKG kartice nije „praćenje roditelja, već tok novca od subvencija”.

- Ovde će se znati tačno vreme, ko je preuzeo dete i svaki uređaj će fotografisati onog ko je zapravo predao dete i preuzeo dete, rekao je Obradović.

U istoj izjavi dalje objašnjava kako je u prethodnom periodu bilo zloupotreba subvencija koje grad daje vrtićima. Iz njegove izjave može se zaključiti da su pojedini vrtići kao prisutne evidentirali decu koja nisu dolazila kako bi I taj dan bio plaćen.

Po mišljenju Bojana Perkova, istraživača Shere fondacije, upotreba kartica za gradski prevoz za čekiranje u vrtićima, vrlo je problematična sa stanovišta prikupljanja i zaštite podataka o ličnosti.

- Plaćanje vožnje autobusom, je jedna svrha, a potpuno druga svrha je kontrola izlaska i ulaska u vrtić i da li neko kome je subvencija namenjena troši tu subvenciju. Po meni, jako je teško te dve stvari povezati. Ako je neko dao saglasnost da se podaci obrađuju kako bi mogao da se vozi javnim prevozom, ne bi ti podaci smeli bez dodatne saglasnosti i pristanka lica da se koriste za nešto drugo, jer onda dolazi do izigravanja zakona, kaže Bojan Perkov istraživač Shere fondacije.

Po njegovim rečima ne postoji opravdan razlog zbog koga bi Gradska agencija za saobraćaj koja se bavi javnim prevozom prikupljala podatke o dolasku i odlasku dece iz vrtića.

Pojedini roditelji sa pravom se pitaju i da li je pravi cilj „čekiranja” u vrtićima, zapravo samo sistem po kome će od građana biti uzet još koji dinar. Izdavanje same personalizovane kartice, koja se može koristiti tri, godine košta 300 dinara. Ukupan broj dece koja pohađaju privatne i državne vrtiće u Kragujevcu je oko 5.700.

Pod pretpostavkom da svako dete iz vrtića dovode i uzimaju najmanje dve osobe, dolazi se do iznosa od 3,42 miliona dinara.  U pitanju je prihod koji bi po ovom osnovu ubirala Gradska agencija za saobraćaj.