Vlasnici i zaposleni u turističkim agencijama okupili su se danas tačno u podne pred Vladom Repubilke Srbije. Među okupljenim turističkim radnicima bilo je i tridesetak predstavnika kragujevačkih turističkih agencija.

Turistički radnici iz svih krajeva Srbije uputili su se u Beograd kako bi Vladi Srbije predali spisak zahteva i predloga za pomoć sektoriu koji je zbog pandemije kovid 19 dovedeni na ivicu egzistencije.

Koji su zahtevi agencija

1. Hitna bespovratna i bezuslovna finansijska pomoć koja će agencijama omogućiti opstanak po sledećem ključu: - 5.000.000 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 40, 4.000.000 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 35, 3.000.000 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 25, 2.000.000 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 20, 1.000.000 dinara subagentima

2. Od Fonda za razvoj traže da, koristeći dodatna sredstva samo za sektor turizma, zahteve turistlčkih agencija rešava po hitnom postupku, sa rokom odobrenja od mnksimum 30 dana. U vanrednim okolnostima za poslovanje turističkih agencija redovne procedure i rokovi u donošenju odluka Fonda za razvoj biće zakasnele i neće doprineti konsolidaciji i održanju likvidnosti turističkih agencija.

3. Otpis obaveza po osnovu poreza i doprinosa za 4+4 meseca opšte pomoći privredi.

4. Moratorijum na otplatu kredita - Zahtevaju novi moratorijum na otplatu obaveza prema bankama i lizing kućama sa rokom od 6 - 9 meseci.

5. Odlaganje obaveza plaćanja poreza na imovinu preduzeća i poreza na dobit preduzeća u vremenu trajanja vanrednih okolnosti i vanrednih mera (koje su još uvek na snazi).

6. Hitno rešavanje problema polisa turističkih agencija za organizovanje putovanja.

Podaci Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA pokazuju da je promet turističkih agencija ove godine pao između 90 i 92 odsto.

- U slučaju odsustva tražene finansijske podrške doći će do potpunog urušavanja agencijskog poslovonja, trajno, lošeg imidža organizatora putovanja u Srbiji i stvaranje ambljenta potpunog nepovercnja u sadašnje i buduće organizatore putovanja. Hitna finansijska pomoć preduprediće bankrot agencija, gubitak radnih mesta i trajnu nemogućnost reralizacije zamenskih putovanja, smatraju vlasnici i zaposleni u turističkim agencijama, dodajući da je ukupna procenjena vrednost tražene pomoći je oko 15 miliona evra.

Da podestimo, vlasnici kragujevačkih turističkih agencija, njih tridesetak, su se početkom septembra obratili za pomoć i Gradu Kragujevcu. (Vidi LINK)

Na zahtev da dobiju jednokratnu pomoć od 150.000 dinara, još uvek nisu dobili odgovor.