U Privrednoj komori Srbije - Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u  Kragujevcu je uz prisustvo velikog broja predstavnika kompanija, u četvrtak, 30. januara, održan je Info dan dualnog obrazovanja, koji je bio posvećen dualnom obrazovanju u srednjem i visokom školstvu.

Dekan Prirodno- matematičkog fakulteta, dr Srećko Trifunović, predstavio je Institute Fakulteta i usluge koje ovaj Fakultet može da ponudi privredi.

Direktorka Poslovne akademije Privredne komore Srbije, Mirjana Kovačević i viša savetnica za razvoj obrazovanja, Aleksandra Milićević, predstavile su procedure za uključivanje poslodavaca u srednješkolsko dualno obrazovanje, prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca, kao i planove za upisnu politiku u srednje škole za narednu školsku godinu.

Direktor Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić, naglasio je da je dosadašnja uspešna implementacija dualnog sistema obrazovanja na teritoriji Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga dala podsticaj daljem povećanju priliva stranih direktnih investicija u region.

Na kraju skupa, direktorka Poslovne akademije Privredne komore Srbije, Mirjana Kovačević, pozvala je privrednike da se uključe u dualno obrazovanje, popunjavanjem Izjave o spremnosti poslodavaca za učešće u dualnom obrazovanju. Rok za dostavljanje Izjava je 10. februar 2020. godine.