Senat Univerziteta u Kragujevcu podržao je inicijativu Sandre Miljaković, studenta prorektora, za ukidanje troškova studiranja i smanjenja obaveza studentkinjama koje su u drugom stanju. Takođe, ova odluka odnosi se i na mame, koje odgajaju decu do jedne godine starosti.

Senat je jednoglasno odlučio da se inicijativa usvoji, ali ova odluka nije obavezujuća za fakultete.

Odluka se odnosi na ukidanje troškova školarine i svih troškova studiranja, koji su navedeni u cenovnicima usluga na fakultetima, kao i mogućnost odsustva sa nastave (vežbama i predavanjima) kao obaveznog uslova za izlazak na ispit.