Rok za predaju dokumentacije za upis dece u kragujevačke vrtiće ističe u utorak, 7. maja. Predškolske ustanove u Kragujevcu raspisale su zajednički konkurs za prijem mališana u obdaništa čiji je osnivač grad Kragujevac. Mesta ima za ukupno 673 dečaka i devojčica.

U Predškolskoj ustanovi „Đurđevdan” oglašeno je 265 slobodnih mesta, a u Predškolskoj ustanovi „Nada Naumović” 408.

Najviše mesta u gradskim vrtićima ima za dečake i devojčice mlađe od 3 godine. Njima je namenjeno ukupno 437 mesta.

Prijem dece vrši se na osnovu Zahteva za prijem deteta na celodnevni boravak u predškolsku ustanovu koji podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta u pisanoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se podnosi Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač grad Kragujevac

Zahtevi za prijem dece na celodnevni boravak (Obrazac 1) mogu se preuzeti na internet stranicama grada Kragujevca (www.kragujevac.rs), PU „Nada Naumović“ (www.nadanaumovic.rs), PU „Đurđevdan“ (www.pudjurdjevdan.edu.rs) ili neposredno u kancelariji br. 4, u ulici Prvoslava Stojanovića broj 10. u Kragujevcu.

Zahtevi se podnose u kancelariji br. 4, u Ulici Prvoslava Stojanovića broj 10, u Staroj radničkoj koloniji,  svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati, ili elektronskim putem na portalu eUprave Republike Srbije, na linku www.euprava.gov.rs.

Komisija će najkasnije do 7. juna izvršiti bodovanje i rangiranje i utvrditi i objaviti Preliminarnu listu bodovanja i rangiranja dece, kao i Preliminarni spisak primljene dece, po predškolskim ustanovama i radnim jedinicama (vrtićima).

Kompletan tekst konkursa kao i sve informacije mogu se pronaći na sajtu grada.